Aktuell information

Här nedan kan du ta del av aktuell infromation om utbyggnaden av vårt fibernät.

Tierp tätort
Byggnationen av fiber till villor i Tierps tätort pågår. Planen har varit att gräva till samtliga kunder som beställt under 2019. Flera olika omständigheter har dock gjort att byggnationen har gått långsammare än planerat. Vi ser nu att vi inte kommer hinna med allt grävarbete innan det blir för kallt.

Majoriteten av kunder som beställt fiber i områdena norr om järnvägen kommer vi att bli klara med grävarbeten, väderleken avgör när vi måste stoppa grävarbetena för säsongen.

Större delen av områdena syd om järnvägen är projekterade hur de skall grävas och vi har tillstånd att börja. Här har det förskjutits en del på grund av att vi varit tvugna att samordna arbetena med andra ledningsägare.

Kunder som fått tomröret nedgrävt, och själva gjort arbetet på egen tomt, kommer vi att arbete med att få i fibern och ansluta under vinterna. Under första kvartalet 2020 kommer majoriteten av dessa att vara anslutna.

Eftersom projekteringen redan är gjord för de fortsatta grävningarna så kommer dessa att påbörjas direkt till våren när vädret tillåter igen. Tyvärr kan vi inte gräva under tjälperioden.

Kyrkbyn-Söderfors
Vi har grävt stora delar av stamsträckan mellan Kyrkbyn och Söderfors. Det kommer dock att byggas ett spridningsnät utifrån denna stamsträcka som skall användas för att ansluta de kunder som har anmält sig. Vi har anlitat en entreprenör för projektering och förhandling av tillstånd för dessa sträckor.

Delsträckor som är klarprojekterade och där vi har tillstånd kommer eventuellt att börja grävas hösten 2019. Schakt pågår i Onskarby som skall knytas ihop upp mot Kyrkbyn.

Det kommer att vara en hel del grävarbeten som skall slutföras och målsättningen är att anslutningar skall kunna färdigställas vintern 2020/2021.

Fagerviken
En entreprenör är anlitad för projektering och att ordna nödvändiga tillstånd.

Grävarbetet startas under november 2019 med de områden där projektering och tillstånd är klart. Området är fortfarande öppet för nya beställningar, gör gärna en intresseanmälan.

Edvalla
En entreprenör är anlitad för projektering och att ordna nödvändiga tillstånd. Grävarbetet är planerat att starta våren 2020 och anslutningarna färdigställas senare under året. Området är fortfarande öppet för nya beställningar.

Tierp-Strömsberg
Stamfiber är förlagd längs med sträckan, anmälda villor skall nu anslutas och göras klara. Vi har installerat fibern och färdigställt de flesta som beställt efter sträckan, utom enstaka där vi stött på diverse problem.

Mehedeby E2 (Öster om gamla E4an)
Entreprenör är anlitat och har gjort projektering för grävarbetet.
Undet 2019 har vi grävt till de som har beställt, men tyvärr misslyckades två styrborrningar under gamla E4an och vi väntar nu på att entreprenören skall göra ett nytt försök innan vi kan slutföra installationerna. Vi kommer under vintern påbörja kabeldragning och frädigställande av själva fiber, men borrningar avgör om det kan bli helt klart eller ej.

Ullfors/Ålfors
Detta område blev installerat och klart med fiber under 2019. Fortsatta grävningar med att utvidga nätet till angränsande områden pågår.